Dinsdag 24 november 2020 heeft de presentatie plaatsgevonden in het kader van de evaluatie van dit project. En we (uiteraard) gaan door!

De oorspronkelijke doelstelling van de pilot was:
“De ambitie en experimenteeropdracht in BGL is aan te tonen dat een positieve benadering in een tijdelijk ingezette, sociale en uitdagende, maar ook professionele onderwijs- en zorgomgeving op ervaren zorgboerderijen van Landzijde, er toe leidt dat leerlingen aan wie het SWV (nog) geen passend onderwijs kan bieden, in een ‘buitenomgeving’ in staat zijn om onderwijs te volgen met meetbare resultaten en het uitgangspunt een terugkeer naar onderwijs mogelijk te maken”.

Conclusie: De goede samenwerking vanuit Stichting Landzijde, Ronduit Onderwijs en het Samenwerkingsverband PPO-NK (Passend primair onderwijs Noord-Kennemerland ) heeft bijgedragen aan het succes van de leerlingen.

  • Op dit moment bezoeken 9 kinderen met veel plezier de twee locaties in Oterleek, Polderpracht en Zuidschermer, Oostwijk.

Meer informatie zie het bericht op Passend Primair Onderwijs Noord -Kennemerland