Onderwijs Zorgboerderij

Onderwijs Zorgboerderij met Buiten Gewoon Leren

Buiten Gewoon Leren (BGL) is een positieve benadering in een tijdelijk ingezette, sociale en uitdagende, maar ook professionele onderwijs- en zorgomgeving op ervaren zorgboerderijen van Landzijde. Dit leidt er toe dat leerlingen aan wie het Samenwerkingsverband (nog) geen passend onderwijs kan bieden, in een ‘buitenomgeving’ in staat zijn om onderwijs te volgen met meetbare resultaten en het uitgangspunt een terugkeer naar onderwijs mogelijk te maken.

BGL is een samenwerking met Stichting Landzijde, Ronduit Onderwijs en het Samenwerkingsverband PPO-NK Passend primair onderwijs Noord-Kennemerland.

Oostwijk is een van de Onderwijs Zorgboerderijen binnen stichting Landzijde. Sinds 2018 geeft zorgboerin en groepsleerkracht Ans, onderwijs aan leerlingen die uitgevallen zijn in het reguliere en speciaal onderwijs.

Op een onderwijs zorgboerderij wordt onderwijs aangeboden aan leerlingen die zijn uitgevallen in het regulier of speciaal onderwijs. Oostwijk onderscheidt zich daarmee van het concept boerderij-educatie, waarmee doorgaans wordt bedoeld dat leerlingen informatie krijgen over de activiteiten op de boerderij, bijvoorbeeld tijdens een excursie of een aantal klassikale bezoeken aan een boerderij.
Op een onderwijs zorgboerderij gaat het om zowel onderwijs als zorg. Niet alleen om het aanbieden van onderwijs op een andere locatie. Het betreft kinderen die om uiteenlopende redenen (tijdelijk) niet naar school gaan.

Doel is om leerlingen weer in hun kracht te zetten en te werken aan weerbaarheid en zelfvertrouwen, waardoor een passende plaatsing in het vervolg onderwijs succesvol kan zijn.

Onze missie is het bevorderen van een natuurlijk evenwicht bij mens en dier.
Kortom onderwijs en zorg die je veelal spelenderwijs kunt ervaren op onze boerderij. Ons motto is: ‘DE KONING TE RIJK OP OOSTWIJK’

Dagbesteding

De kleinschalige zorgboerderij is zeer geschikt voor een zinvolle dagbesteding aan kinderen en jongeren. Wij zijn aangesloten bij stichting Landzijde die de aanmeldingen en andere formaliteiten regelt.

De activiteiten binnen de dagbesteding zijn gericht op het delen van de boeren- en vooral buitenbelevingen! Wij verrichten namelijk veelal spelenderwijs activiteiten, die leuk en ook leerzaam zijn. De seizoensgebonden activiteiten (voorjaar, zomer, herfst en winter) zorgen altijd weer voor afwisseling.

De boerderij bevindt zich in het landelijke gebied van de polder de Schermer aan de Oostdijk. De bedrijfsgebouwen zijn modern, waarbij het karakter van een boerderij bewaard is gebleven. Een oase van rust en ruimte aan het einde van een lange oprijlaan, ver van de openbare weg.
De schapen- en paardenhouderij (Texelse en Zwartbonte schapen en KWPN springpaarden) zijn de hoofdactiviteit van ons milieuvriendelijke bedrijf. Onze pony’s zien ook altijd weer uit naar het bezoek.

Als gezin genieten we van het buitenleven en binnen de dagbesteding willen wij daar kinderen en jongeren graag deelgenoot van maken. Het verzorgen van de dieren en het onderhouden van de ons omringende weilanden is een dagelijks terugkerende bezigheid. Zorgzaamheid is daarbij een belangrijke waarde.

Binnen de dagbesteding is het ook mogelijk om gebruik te maken van de faciliteiten om digitaal te leren. Een aanbod van trainingen gericht op activiteiten op en rond een boerderij.

Zorgboerin Ans en zorgboer Sjaak zorgen samen voor een professionele begeleiding van de cliënten binnen de dagbesteding. Wij staan open voor kinderen en jongeren (met een diagnose), die binnen de huisregels van Oostwijk zichzelf mogen en kunnen zijn.

Voor meer informatie: zie de Oostwijk informatie bij de site federatie landbouw en zorg

Voorstellen

"Bouwen aan zelfvertrouwen"

Mijn naam is Ans van der Veen voor ik ging samenwonen met boer Sjaak woonde ik in de Wijdewormer, midden in de polder. De omgang met dieren ben ik van huis uit gewend en heb een voorliefde voor paarden en pony’s.

Als groepsleerkracht ben ik achtendertig jaar werkzaam geweest in het basisonderwijs. In 2018 heb ik ervoor gekozen om deel te nemen aan de pilot Buiten Gewoon Leren en maatwerk onderwijs te gaan geven op Oostwijk aan basisschool leerlingen die uitgevallen zijn in het reguliere  en speciaal onderwijs.

Door mijn ruime ervaring en deskundigheid kan ik goed inschatten wat leerlingen nodig hebben om te werken aan zelfvertrouwen en zich weer positief te ontwikkelen.

De combinatie van onderwijs en activiteiten met de dieren op de boerderij maken dat ik kinderen weer in hun kracht kan zetten. Met geduld, kijken en luisteren naar het kind binnen een ontspannen sfeer zorg ik ervoor dat er een vertrouwensband opgebouwd wordt met de leerling. 

Oostwijk is gelegen aan een lange oprijlaan aan de rand van de Schermerpolder. Een oase van rust met agrarische activiteiten en zorgzaamheid voor mens en dier.