Loopbaan coaching

Een loopbaantraject bestaat uit meerdere gesprekken. Centraal hierbij staat het verkennen van jouw loopbaanwens. Door een analyse van jouw kwaliteiten, specifieke kennis en ervaring maken we samen een inschatting van hetgeen nodig is om een volgende loopbaanstap te kunnen zetten. Op basis hiervan wordt een stappenplan gemaakt, waarbij het plannen van benodigde acties in kaart wordt gebracht.

Ik zie mijzelf als een navigatiesysteem die op basis van mijn certificering als loopbaanadviseur up to date is. Ik reis met je mee en op basis van jouw input geef ik advies. Een maatwerkadvies waarbij wij samen de weg (actieplan) naar het realiseren van jouw loopbaandoel vormgeven.

Kennismaking
Eerst vindt een GRATIS (online) kennismakingsgesprek plaats waarbinnen jouw wensen en mogelijkheden nader worden verkend. Ook het bespreken van wederzijdse verwachtingen. Gedurende het traject is zelfwerkzaamheid een vereiste en dienen o.a. huiswerkopdrachten te worden gemaakt. Hierdoor komt jouw loopbaandoel steeds dichterbij.

Duur van een traject
De duur van een traject is afhankelijk van waar je staat en jouw loopbaandoel. Dit kan betrekking hebben op het:

  • Verkrijgen van een ontwikkeladvies;
  • Maken van een nader te bepalen loopbaanswitch;
  • Begeleiden naar een andere functie;
  • Adviseren bij het maken van een studiekeuze;
  • Maken van een arbeidsmarktconform Curriculum Vitae;
  • Verkennen van de arbeidsmarkt;
  • Arbeidsmarkt klaar maken om succesvol te kunnen solliciteren.

Een kort traject bestaat uit drie tot vijf sessies van gemiddeld één uur.
Een middellang traject bestaat uit vijf tot tien sessies van gemiddeld één uur. 
De kosten van een traject zijn afhankelijk van de draagkracht en draaglast van cliënt/opdrachtgever.

Interesse? Dan zie ik graag jouw
reactie met belangstelling tegemoet.